Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Toplantısı, Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy Başkanlığında yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Toplantısı, Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy Başkanlığında yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Toplantısı, Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy Başkanlığında yapıldı.

Sivas’ta Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme çalışmaları kapsamında; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile sektör işbirliği içerisinde yapılacak olan etkinliklerin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasına yönelik; Tanıtma ve Yöneltme toplantısı yapıldı.
 
Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Malik Erdoğan ve Anakız Yörük, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Murat Geçili ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürleri katıldı.
Toplantının açış konuşmasını Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy gerçekleştirdi. Altınsoy, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için mesleki ve teknik eğitimin daha verimi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Altınsoy; “Ülkemizin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, kaliteli ve teknik eğitime yönelik stratejiler ve politikalar büyük önem kazanmaktadır. Biz eğitimcilerin temel önceliği, mesleki ve teknik eğitimi yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmaktır. İşte bu amaç doğrultusunda düşünecek olursak; bugün burada tertip edilen istişare toplantısı, mesleki ve teknik eğitimin gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Çünkü kadim şehir Sivas’ımız coğrafi konum itibariyle ülkemizdeki önemli sanayi kuruluşlarının kavşak noktasındadır. Sanayi yatırımlarında 4. Teşvik bölgesinde yer alan ilimiz, pek çok yatırımcının dikkatini çekmekte ve her geçen gün şehrimizde yeni sanayi tesisleri kurulmaktadır. Bize düşen görev ise sanayi sektörünün bel kemiği olan kalifiye eleman ihtiyacını mesleki ve teknik okullar maharetiyle karşılamaktır. Bu hem ilimiz hem de ülkemiz için elzem bir husustur.” İfadelerini kullandı.
Milli Eğitim Müdürlüğümüz Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesinden sorumlu Şube Müdürümüz Malik Erdoğan ise; Sivas’ın mesleki ve teknik eğitim alanındaki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan; “Sivas’ta, toplam 39 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz ile Çok Programlı Anadolu Liselerimizde 31 alan ile bu alanlara dayalı 83 dalda olmak üzere 13 bin 697 öğrencimiz var. Bunun Türkiye ortaöğretimindeki oranına baktığımızda şuanda 42’nin üzerinde ve Türkiye ortalaması 44’lerde. Dolayısıyla 2 puanlık bir ortalamada düşüş var. Bizim hedefimiz bunun ortaöğretimdeki payını yüzde 50’lere çıkarmak.” İfadelerini kullandı.
Bu amaçla il genelindeki kurum ve okullarda yapılacak olan çalışmaların planlaması için; Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme İl Eylem Planı hazırlandığını belirten Erdoğan, okulların bu taslak eylem planına bağlı olarak kendi çalışma planlarını yapacaklarını belirtti. Erdoğan; Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarına yönelik hazırlanan Dokümanların milli eğitim müdürlüğümüzün web sayfasında yayınlanacağını ve öğretim yılının sonunda; yapılan çalışmalara yönelik bir Tanıtım Kataloğunun hazırlanarak diğer 80 İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile 16 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Şube Müdürümüz Anakız Yörük ise Rehberlik Hizmetleri şubesi olarak; 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 2. Döneminde Okul Tanıtım Günleri adıyla bu çalışmalara katkı sağlayacaklarını ve özellikle de mesleki eğitim kurumlarının tanıtımına ayrı bir önem vereceklerini açıkladı.
 
Konuşmaların ardından, mesleki ve teknik eğitim alanındaki görüş, öneri ve talepler değerlendirildi. 

Bu sayfada yer alan bilgiler https://sivas.meb.gov.tr/www/mesleki-ve-teknik-egitimi-tanitma-ve-yoneltme-toplantisi-milli-egitim-mudurumuz-mustafa-altinsoy-baskanliginda-yapildi/icerik/1682 adresinden otomatik olarak çekilmektedir. Alo Sivas sitesi içeriklere herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır. İçerik alınırken yazılım yanlış alanları algılayarak alakasız içerik çekebilir. Bu nedenle detayları kaynak linkten okuyabilirsiniz.