Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Toplantısını Yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Toplantısını Yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Toplantısını Yapıldı.

İlimiz genelindeki meslek liselerimiz ile bu okullarımızdaki alan ve dalların tanıtımı ile ortaokulların 8. sınıfında okuyan öğrencilerimizin mezuniyeti sonrası girecekleri 2019 LGS Sınavı, sınav sonrasında gerçekleştirecekleri tercih/ yerleştirme iş ve işlemlerine yönelik; Tanıtma-Rehberlik ve Yöneltme toplantısı yapıldı.
Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme çalışmaları kapsamında; Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürlerimiz Malik Erdoğan ve Fehmi Tutkun, okul müdürleri, Rehberlik Araştırma Merkezi bölüm başkanları ile il merkezindeki meslek liselerimiz ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görev yapan rehberlik öğretmenleri katıldı. Toplantının açış konuşmasını Şube Müdürümüz Malik Erdoğan yaptı.  Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon Belgesindeki hedeflerine ulaşabilmesi için mesleki ve teknik eğitimin daha verimi hale getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, özellikle öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.
Erdoğan; “Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlığında; ‘2019-2020 öğretim yılında öğrenciler meslek liselerine alanlarını seçerek gelecek’ hedefi konulduğundan gelecek öğretim yılında meslek liselerini tercih edecek olan 9. sınıf öğrencileri alan tercihlerini yaparak yerleşeceklerdir. Bu kapsamda il merkezindeki ilkokul ve ortaokullar ile merkez meslek liselerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimize yönelik yapılan bu toplantı çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
Erdoğan; veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik yönlendirmelerde özellikle 2019 LGS tercih ve yerleştirme iş ve işlemlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Şube Müdürümüz Fehmi Tutkun ise konuşmasında ilimizdeki imam hatip okullarının bir çoğunun çağın gerekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapıldığını, ilimizde bulunan 3 proje okuluna sınavla öğrenci alındığını ve imam hatip liselerindeki program çeşitliliğinden bahsederek; bu okullarımızda fen ve sosyal bilimler, dil, musiki ve spor gibi bir çok farklı alanın bulunduğunu  katılımcılara anlattı. İmam hatipleri tercih eden öğrencilerin kendisine uygun bir alanda eğitim alabileceğini de ifade eden Tutkun, ayrıca imam hatip okullarının misyonu, vizyonu, haftalık ders çizelgeleri ve programları hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.
Konuşmaların ardından, mesleki ve teknik eğitim alanındaki sorunlar masaya yatırılırken görüş, öneri ve talepler değerlendirildi.
 

Bu sayfada yer alan bilgiler https://sivas.meb.gov.tr/www/mesleki-ve-teknik-egitimi-tanitma-ve-yoneltme-toplantisini-yapildi/icerik/3515 adresinden otomatik olarak çekilmektedir. Alo Sivas sitesi içeriklere herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır. İçerik alınırken yazılım yanlış alanları algılayarak alakasız içerik çekebilir. Bu nedenle detayları kaynak linkten okuyabilirsiniz.